"Judita" na Širokom Brijegu

"Judita" na Širokom Brijegu
Naša Frama je po četvrti put izvela svoju predstavu "Judita". Ovoga puta u širokobriješkom kinu Borak. Ovom predstavom članovi naše Frame tematizirali su krutu i bezosjećajnu volju za moći političkih moćnika, a koja se lomi preko leđa maloga čovjeka. Ova je tema sučeljena s osjećajima dvoje ljudi, biblijskih likova Judite i Holoferna, čije se društvene uloge egzistencijalno sukobljavaju.

Inače, “Judita” je roman hrvatskoga svjetski poznatoga i priznatoga teatrologa Mire Gavrana, a dramatizirala ju je prof. Anela Križanac. “Judita” je kompleksan dramski komad koji publiku izaziva nizom tema dinamično ih izmjenjujući na sceni, otvarajući pritom uvijek novi element psihologije ljudskoga ponašanja i zamršenosti međuljudskih odnosa, pokušaja manipulacije statutarno snažnijih nad slabijima.

"Judita" na Širokom Brijegu

"Judita" na Širokom Brijegu

"Judita" na Širokom Brijegu

"Judita" na Širokom Brijegu

"Judita" na Širokom Brijegu

"Judita" na Širokom Brijegu

"Judita" na Širokom Brijegu

"Judita" na Širokom Brijegu

"Judita" na Širokom Brijegu

2019  Župa Posušje