Misa na Ričini


U nedjelju, 2. rujna 2018., bit će sv. misa na groblju Ričina. Sv. misa je u 11,00 sati.

U crkvi ne će biti mise u 11,30.

2019  Župa Posušje