Tečaj priprave za brak

U ponedjeljak, 10. rujna 2018., počinje Tečaj priprave za brak. Tečaj se održava u našem Pastoralnom središtu s početkom u 18,00.

Prijave su na početku Tečaja, tako da nema potrebe dolaziti prije u župni ured.

Ovo je posljednji Tečaj u ovoj godini.

2019  Župa Posušje