Statistika župe za siječanj 2015.

Kršteni u siječnju 2015.:
Ana Zovko iz Posušja, kći Ivice i Tereze r. Lebo
Ivona Mandurić iz Posušja, kći Ante i Danijele r. Čutura
Šime Mandurić iz Čitluka, sin Krunoslava i Katarine r. Sentić
Ana Kovač iz Posušja, kći Ivice i Blaženke r. Sesar
Petra Jurišić iz Posušja, kći Ante i Marije r. Nevistić 
Marko Rezo iz Posušja, sin Ante i Marije r. Kraljević
Ivan Bakula iz Batina, sin Zorana i Angele r. Sesar
Marta Bašić iz Rastovače, kći Tomislava i Ivane r. Sušac
 
Umrli u siječnju 2015.:
Zvonko Lončar iz Vinjana, rođ. 1950.
Ljuba Petric iz Posušja, rođ. 1924.
Anđelka Kovač iz Posušja, rođ. 1920.
Ljubo Čutura iz Munchena, rođ. 1946.
Ante Bešlić iz Rastovače, rođ. 1954.
Anica Bradarić iz Osoja, rođ. 1911.
Zvonko Biško iz Čitluka, rođ. 1957.
Ivan Ivanković iz Posušja, rođ. 1938.
Ante Jukić iz Posušja, rođ. 1946.
Jozo Martić iz Rastovače, rođ. 1936.
 
Vjenčani u siječnju 2015.:
Josip Jurišić i Josipa Čutura
Frano Bašić i Helena Tomić
Josip Katura i Ivana Tomić
Tomislav Šego i Andrijana Čutura
2020  Župa Posušje