Statistika župe za travanj 2014.

Kršteni u travnju 2014.:
Petar Pekas iz Zagreba, sin Pere i Ivane r. Sunara
Marko Tokić iz Posušja, sin Damira i Marine r. Hrkać
Domagoj Čutura iz Rastovače, sin Tihomira i Martine r. Bešlić
Ante Petric iz Čitluka, sin Filipa i Katice r. Širić
Leona Bakula iz Posušja, kći Josipa i Nine r. Juričić
Petra Filipović iz Posušja, kći Miroslava i Marije r. Bagarić
Anđela Zlopaša iz Posušja, kći Danijela i Katice r. Grubišić
Karla Lebo iz Rastovače, kći Ivice i Franke r. Protuđer
Matija Bešlić iz Posušja, kći Ivana i Božene r. Bilić
Marijo Penava iz Batina, sin Jerke i Ružice r. Kukić
Gabriela Mandurić iz Čitluka, kći Josipa i Ive r. Šopić
Mihaela Mandurić iz Čitluka, kći Josipa i Ive r. Šopić
Mihael Kukić iz Posušja, sin Mate i Angele r. Marić
Mihael Bago iz Posušja, sin Josipa i Marije r. Buljan
Andrija Jakovljević iz Posušja, sin Branka i Ivane r. Abramović
Jerko Penava iz Batina, sin Darka i Marijane r. Galić
 
Umrli u travnju 2014.:
Kata Penava iz Batina, rođ. 1921.
Milan Marić s Bune, rođ. 1935.
Ivan Bešlić iz Posušja, rođ. 1928.
Dragica Jukić iz Posušja, rođ. 1950.
Vladimir Mandurić iz Čitluka, rođ. 1929.
 
Vjenčani u travnju 2014.:
Bože Lovrić i Vedrana Petric
Petar Vidulin i Željka Rezo
Mario Bakula i Ana Marija Bešlić

Statistika župe za ožujak 2014.

Kršteni u ožujku 2014.:
Lucija Miloš iz Osoja, kći Petra i Marijane r. Lebo
Lucija Ćorić iz Posušja, kći Damira i Martine r. Zovko
Marijana Landeka iz Rastovače, kći Tomislava i Matije r. Baković
Mario Tomić iz Posušja, sin Mire i Dubravke r. Gašpar
Lucija Jažo iz Posušja, kći Mije i Katarine r. Vranjković
Nikol Karamatić iz Posušja, kći Zorana i Anđele r. Karamatić
Lana Bešlić iz Posušja, kći Maria i Zorice r. Jukić
Filip Biško iz Čitluka, sin Ivana i Željke r. Biško
Filip Jurišić iz Posušja, sin Tomislava i Marije r. Leko
Luka Penava iz Batina, sin Antonia i Andree r. Bašić
Goran Crnogorac iz Posušja, sin Gorana i Anice Pacinelle r. Galir
 
Umrli u ožujku 2014.:
Vranjka Čutura iz Rastovače, rođ. 1926.
Ante Bošnjak iz Osoja, rođ. 1943.
Marija Mrvelj iz Čitluka, rođ. 1933.
Vinko Bago iz Posušja, rođ. 1956.
Janja Mandurić iz Čitluka, rođ. 1939.
Ante Mitar iz Osoja, rođ. 1927.
Sofija Jukić iz Slavonskog Broda, rođ. 1924.

Statistika za veljaču 2014.:

Kršteni u veljači 2014.:
Jelena Oreč iz Posušja, kći Branimira i Danice r. Pašalić
Niko Rezo iz Posušja, sin Antonia i Matrine r. Oreč
Ivana Bakula iz Posušja, kći Bože i Josipe r. Suton
Emanuela Mandurić iz Čitluka, kći Ljudevita i Antonije r. Karamatić
Leo Bakula iz Posušja, sin Marina i Marije r. Pavković
Veronika Gavran iz Posušja, kći Josipa i Anite r. Višević
Vinko Gavran iz Posušja, sin Josipa i Anite r. Višević
Petra Dragoja iz Rastovače, kći Roberta i Marije r. Ramljak
Klara Marić iz Rastovače, kći Zdenka i Adrijane r. Biško
Josip Dragoja iz Rstovače, sin Srećka i Svjetlane r. Čamber
Anđela Begić iz Posušja, kći Vinka i Boženke r. Čutura
Miki Udovičić iz Posušja, sin Maria i Katarine r. Landeka
Anna Bakula iz Posušja, kći Zvonimira i Ivane r. Penava
Matej Jukić iz Posušja, sin Slavka i Marije r. Matković
Stipe Landeka iz Posušja, sin Josipa i Katice r. Vukoja
 
Umrli u veljači 2014.:
Ante Mrvelj iz Čitluka, rođ. 1952.
Marijana Barišić iz Posušja, rođ. 1968.
Milica Pušić iz Posušja, rođ. 1923.
 
Vjenčani u veljači 2014.:
Stjepan Bošnjak i Anđela Čutura
Igor Jakšić i Marijana Ramljak
Dalibor Kovač i Marina Karoglan

2024  Župa Posušje