Statistika župe za studeni 2022.

Kršteni u studenom 2022.
Marta Mandurić iz Zagreba, kći Stipe i Nikoline r. Vukoja
Anđela Bakula iz Posušja, kći Marina i Ružice r. Markić
Nika Biško iz Čitluka, kći Marka i Anite r. Ripić
Anja Zlopaša iz Zagreba, kći Martina i Antonije r. Čutura
Ivan Marić iz Vinjana, sin Josipa i Marije r. Penava
Mihaela Bakula iz Rastovače, kći Ivana i Marije r. Biško
Lucija Bakula iz Posušja, kći Ivana i Tanje r. Kovač
Marta Jukić iz Posušja, kći Davida i Petre r. Vranjković
Matej Maras iz Posušaj, sin Josipa i Drage r. Bošnjak
Ana Jurišić iz Rastovače, kći Bože i Marije r. Lebo
Lucia Marić iz Vinjana, kći Ante i Danijele r. Grubišić

Umrli u studenom 2022.:
Matija Kovač iz Mostara, rođ. 1935.
Ljiljana Jukić iz Makarske, rođ. 1937.
Emilija Duspara iz Splita, rođ. 1941.
Jagica Knezović iz Posušja, rođ. 1937.
Vinko Lebo iz Rastovače, rođ. 1939.
Ljubica Janjić iz Posušja, rođ. 1949.
Pero Knezović iz Posušja, rođ. 1936.
Mila Petric iz Vinjana, 1953.

Vjenčani u studenom 2022.:
Nino Šimić i Ivana Šušnjar
Karlo Pišković i Matija bešlić
Ivan Bašić i Petra Bakula
Ivan Šušak i Brigita Jurišić
Slaven Srebrović i Iva Vlašić
Ante Martić i Kristina Mitar
Marko Bubalo i Gabrijela Landeka

Statistika župe za listopad 2022.

Kršteni u listopadu 2022.
Bartol Budimir iz Batina, sin Grge i Ive r. Dujo
Mihael Begić iz Posušja, sin Zvonimira i Mihaele r. Zelenika
Anđela Bešlić iz Posušja, kći Mladena i Manuela r. Ćapin
Mara Bešlić iz Rastovače, kći Josipa i Antonije r. Jukić
Marko Karamatić iz Posušja, sin Dražena i Kristine r. Galić
Katja Bago iz Uznacha (CH), kći Ivana i Mateje r. Kraljević
Božena Knezović iz Posušja, kći Ivice i Marije r. Brigić
Iva Bašić iz Posušja, kći Olivera i Magdalene r. Kukić
Josip Čamber iz Posušja, sin Denisa i Ane r. Brečić
Goran Marić iz Vinjana, sin Dominika i Josipe r. Mikulić
Iva Bešlić iz Posušja, kći Daria i Ljubice r. Soldo
Mia Bonić iz Posušja, kći Stanka i Katarine r. Jakovljević
Jakov Bešlić iz Posušja, sin Ivana i Anamarije r. Lebo
Stipe Kovač iz Rastovače, sin Maria i Martine r. Ivanković

Umrli u listopadu 2022.
Matija Mandurić iz Čitluka, rođ. 1933.
Petar Bošnjak iz Osoja, rođ. 1947.
Ivan Kovač iz Osoja, rođ. 1934.
Mario Petric iz Posušja, rođ. 1986.
Veselko Šušnjar iz Posušja, rođ. 1955.
Mate Budimir iz Splita, rođ. 1972.

Vjenčani u listopadu 2022.
Matej Begić i Marijana Pavković
Stjepan Bošnjak i Ivana Biško
Josip Kvesić i Kristina Čerkez
Josip - Leo Novak i Gloria Karamatić
Ivan Lončar i Marija Jukić
Luka Braćić i Gabrijela Petričušić
Milan Srebrović i Ivona Crnogorac
Petar Senjak i Tomislava Biško
Ivan Mandurić i Ivana Martić

Statistika župe za rujan 2022.

Kršteni u rujnu 2022.:

Mia Karamatić iz Boblingena, kći Jure i Željane r. Bešlić
Noah Karamatić iz Boblingena, sin Jure i Željane r.Bešlić
Lana Čutura iz Posušja, kći Dražena i Danice r.Oreč
Mak Đerek iz Posušja, sin Brune i Matee r. Jurilj
Klara Jukić iz Posušja, kći Ivice i Marijane r. vranjković
Karlo Ramljak iz Posušja, sin Ante i Ivane r. Jurišić
Branko Jukić iz Posušja, sin Mate i Ive r. Maras
Dora Pralas iz Posušja, kći Nikole i Elizabete r. Bakula
Luka Bakula iz Posušja, sin Maria i Zorice r. Martić
Matea Bošnjak iz Osoja, kći Mate i Ivane r. Matić

Umrli u rujnu 2022.:

Mila Oreč iz Posušja, rođ. 1947.
Hrvoje Kovač iz Posušja, rođ. 1981.
Ivan Gavran iz Posušja, rođ. 1954.
Ruža Ramljak iz Posušja, rođ. 1938.
Jozo Gavran iz Rastovače, rođ. 1941.
Zoran Ćorić iz Posušja, rođ. 1959.

Vjenčani u rujnu 2022.:

Mario Begić i Iva Bešlić
Marko Galić i Magdalena Sentić
Miljenko Nenadić i Martina Bešlić
Kristijan Dadić i Ivana Tubić
Marin Pezer i Antonija Boras
Davor Bošnjak i Božena Čutura
Petar Brajković i Josipa Penava
Željko Pirić i Paula Grbeša
Mirko Katić i Ivana Galić
Mario Stipić i Ivana Galić

2024  Župa Posušje