Održan Seminar za bračne parove

Seminar za bračne parove
Prošli vikend, od 22. do 24. ožujka 2019, u našoj župi održan je „Seminar za bračne parove“. Tema je bila „Obitelj – komunikacija – odgoj“.Seminar je vodila gđa Jozefina Škarica.

Ovo je drugi Seminar kojeg je održala voditeljica u našoj župi. Bilo je preko 40 bračnih parova. Svi su s velikom pažnjom pratili izlaganje jer bilo je protkano konkretnim životnim situacijama. Tako da se moglo mnogo naučiti.
Bogu želimo zahvaliti za ovaj Seminar.

Seminar za bračne parove

Seminar za bračne parove

Seminar za bračne parove

2020  Župa Posušje