ISPOVIJED STARE ČELJADI

U ponedjeljak, 13. prosinca 2021., počinjemo ispovijedati staru čeljad. Ukoliko ima novih možete ih prijaviti u župnom uredu. Evo rasporeda:
Ponedjeljak: Rastovača
Utorak: Batin i Osoje
Srijeda: Čitluk i Vinjani
Četvrtak: Grad
Petak: Okolica Grada (Gi D. Jukići, Blidinjska, Kovači)

2023  Župa Posušje