Sveta krizma u našoj župi

Krizma u župi Posušje

 

Ovih dana dobili smo datum svete krizme u našoj župi.

To je 29. travnja (subota) 2023. u 10.00 sati.

2023  Župa Posušje