Statistika za veljaču 2014.:

Kršteni u veljači 2014.:
Jelena Oreč iz Posušja, kći Branimira i Danice r. Pašalić
Niko Rezo iz Posušja, sin Antonia i Matrine r. Oreč
Ivana Bakula iz Posušja, kći Bože i Josipe r. Suton
Emanuela Mandurić iz Čitluka, kći Ljudevita i Antonije r. Karamatić
Leo Bakula iz Posušja, sin Marina i Marije r. Pavković
Veronika Gavran iz Posušja, kći Josipa i Anite r. Višević
Vinko Gavran iz Posušja, sin Josipa i Anite r. Višević
Petra Dragoja iz Rastovače, kći Roberta i Marije r. Ramljak
Klara Marić iz Rastovače, kći Zdenka i Adrijane r. Biško
Josip Dragoja iz Rstovače, sin Srećka i Svjetlane r. Čamber
Anđela Begić iz Posušja, kći Vinka i Boženke r. Čutura
Miki Udovičić iz Posušja, sin Maria i Katarine r. Landeka
Anna Bakula iz Posušja, kći Zvonimira i Ivane r. Penava
Matej Jukić iz Posušja, sin Slavka i Marije r. Matković
Stipe Landeka iz Posušja, sin Josipa i Katice r. Vukoja
 
Umrli u veljači 2014.:
Ante Mrvelj iz Čitluka, rođ. 1952.
Marijana Barišić iz Posušja, rođ. 1968.
Milica Pušić iz Posušja, rođ. 1923.
 
Vjenčani u veljači 2014.:
Stjepan Bošnjak i Anđela Čutura
Igor Jakšić i Marijana Ramljak
Dalibor Kovač i Marina Karoglan

2024  Župa Posušje