Misne nakane 26. 4. - 2. 5. 2020.

 

Nedjelja
26.4.

7:00

Slavka Bešlić za ++ Blagu, Ružu, Ivu i ost. ++

8:30

Obitelj Čutura za + Zdravka (m.)

10:00

Stipe Pavković za ++ Slavka i Anđu

11:30

Misa za puk

17:00

Mara Biško za ++ Marina i Anu Budimir

Ponedjeljak
27.4.

7:00

Ante Jukić za ++ Ivu, Peru i ost. ++
Šima Bešlić za ++  Stipana, Ivu i ost. ++
Goran Marić za ++ roditelje i Matu
Blagica Marić za ++ roditelje i ost. ++
Obitelj za + Jȍzu (ž.) Milićević

18:00

Mara Budimir za ++ Milana i Antu

Utorak
28.4.

7:00

Obitelj Bešlić za ++ Petra, Martina, Katu i ost. ++
Iva Čutura za ++ Juru, Matu i Matiju
Ivan i Nediljka Oreč za svoje ++
Obitelj za + Branka Petrica i ost. ++
Obitelj za + Marka Jukića

18:00

Obitelj za ++ Srećka i Katu Žulj

Srijeda
29.4.

7:00

Željka Galić za ++ Vinka i Dragana Galića i ost. +
Iva Vlašić za ++ Miroslava i ost. ++ iz ob. Kovač
Ana i Zvonko Budimir za + iz ob. Bešlić i Budimir
Ante i Vesna Budimir za svoje ++
Časne sestre za ++ časne sestre Dobroslavu, Ksaveriju, Hijacintu i Lidvinu

18:00

Obitelj za + Mladena Bišku

Četvrtak
30.4.

7:00

Obitelj za ++ Ivu i Jerku Rezo i ost. ++
Marija Biško za svoje ++
Martina Dragoja za + Antu i ost. ++

18:00

Janja Karamatić za ++ iz ob. Kovač

Petak
1.5.

7:00

Branko Mrvelj za ++ Antu, Ivu, Ivana, Ljilju i Ružu
Ivan Čutura za ++ Nikolu, Božicu i ost. ++
Velimir Jukić za ++ Ružu, Iku, Ferdu i ost. ++
Marijana Gavran za + Jerku i ost. ++
Ante Budimir za svoje ++

18:00

Matija Vranjković za ++ iz ob. Vranjković i Milićević

Subota
2.5.

7:00

Zoran Mitar za + Vinka Mitra
Ana Kovač za ++ Anicu, Ivana, Vladu i Dragicu
Nediljko Marić za svoje ++
Obitelj za ++ Andriju, Anu i Dragicu Galić
Vlado Marić za ++ Dragicu, Damjana i Dragicu

2020  Župa Posušje