Fra Dario Galić u našoj župi

U petak, 20. prosinca 2013. u našu župu je stigao fra Dario Galić porijeklom iz Blatnice, župe Čerin. Fra Dario je rođen 25. 11. 1987. u  Mostaru. U Čitluku završava osnovnu školu, a potom i srednju gdje i maturira. Godine 2006. javlja se i biva primljen u godinu postulature u Hercegovačkoj franjevačkoj provinciji. Godinu postulature i novicijata završava na Humcu, Ljubuški.


Nakon toga odlazi na bogosloviju u Zagreb, gdje na Katoličko bogoslovnom fakultetu studira i diplomira 2013. Za đakona je zaređen 26. prosinca 2013. na Čerinu. Fra Dariju želimo puno blagoslova u budućem radu!

2023  Župa Posušje