Misne nakane 15. - 21. 7. 2018.

 

Nedjelja
15.7.

7:00

Marija Čuljak za ++ Ivu, Petra, Krešu i Luku

8:30

Obitelj Crnogorac za ++ Martina, Jaku i Ivana

10:00

Zdravka Martić za ++ Franju i Anđu

11:30

Misa za puk

19:00

Biserka Marić za + Mihovila i ost. ++

Ponedjeljak
16.7.

7:00

Ivanka Galić za ++ Anu i Marijana Budimir i ost.+
Danica Mitar za ++ Petra, Ivana i ost. ++
Miljenko Mandurić za + Anđu i ost. ++

18:00

Jerko Oreč za + Ljubicu Oreč

Utorak
17.7.

7:00

Dragica Biško za ++ Jozu, Matiju, Milana, Tomislava i ost. ++ iz obitelji Bago
Zdenka Jurišić za ++ roditelje, bake i djedove
Zorka Jukić za + Jerku i ost. ++

18:00

 

Srijeda
18.7.

7:00

Izabela Tomić za + Dragicu Tomić
Kata Marić za ++ Ivana i Zdravku
S. Ljubica za + fra Mutimira Ćorića

18:00

Nada Jukić za ++ Blagu, Matiju, Janju i ost. ++

Četvrtak
19.7.

7:00

Obitelj za + Dragana Lebu
Ob. za ++ Mandu, Zdenku i ost.++iz ob. Duspara
Obitelj za ++ Stipu, Janju i Joku

18:00

Ljilja Dolić za ++ Peru, Anu i Željka

Petak
20.7.

7:00

Zdravka Jukić za ++ Ivana, Katu, Branku, Nikolu i Jerku
Andrea Jukić za + Iliju Bošnjaka
Tomislav Ramljak za svoje ++

18:00

 

Subota
21.7.

7:00

Obitelj za + Zdravka Bošnjaka
Petar Bago za ++ Ivana, Matiju, Anu i Peru
Obitelj za + Jozu Barišića
Ana Širić za ++ Marka, Dragicu i Miru

2018  Župa Posušje