Misne nakane 17. - 21. 2. 2019.


Nedjelja
17.2.

7:00

Ljubo Jukić i djeca za + Mandu

8:30

Dominik Leko za ++ Mariju, Cvitana, Ivana i ost.+

10:00

Antonija Šušnjar za + Ivana

11:30

Misa za puk

18:00

Ljubica Dragoja za + Peru

Ponedjeljak
18.2.

7:00

Obitelj Penava za ++ Jozu i Antonia i ost. ++
Anđa Kovač za + Stanka
Obitelj Ramljak za ++ Slavu (ž.), Iku i Marinu
Miroslav Gavran za ++ Dragicu, Juru, Ljubu i Marinka

18:00

Obitelj za ++ Katu, Petra i Davida Karamatić

Utorak
19.2.

7:00

Petar Mitar za + Mariju i ost. ++
Anđa Bešlić za + Lucu i ost. ++
Dragica Milas za ++ Ivana i Ivu
Petar i Dragica Mandurić za svoje ++
Petar Penava za ++ Matu i Milu (ž.) i ost. ++

18:00

Iva Bagarić za + Branka Petrovića

Srijeda
20.2.

7:00

Zora Begić za ++ roditelje, brata, sestru i nevjestu
Slavka Marić za + Viktora i ost. ++
Ana Spajić na nakanu

18:00

Blagica Mitar za + Milana i ost. ++

Četvrtak
21.2.

7:00

Obitelj za ++ Petra Brašnara i Dragicu
Zora Biško za ++ Miru, Marka i Dragicu
Ivan Grubišić za ++ sestre i ost. ++
Ljubica za + Filipa Martića

18:00

Zdenko Bošnjak za + Mȁcu (ž.) i ost. ++

Petak
22.2.

7:00

Sinovi za ++ Matu i Anu Dragoja
Slavka Bešlić za svoje ++
Obitelj za ++ Jerku, Ivu (ž.) i ost. ++ iz ob. Rezo

18:00

Branko Bakula za ++ Stjepana i Anđu

Subota
23.2.

7:00

Obitelj za + Jaku Lončar
Zdravka Galić za ++ Matu i Anu
Serafina Čuljak za duše u čistilištu
Dražen Karamatić za + Mihovila i ost. ++

2019  Župa Posušje