Misne nakane 9. - 15. 12. 2018.


Nedjelja
9.12

7:00

Marija i Živko Karamatić za svoje ++

8:30

Ljubica Pirić za ++ Peru, Matu i Gordana

10:00

Željko Jukić za + Jerku Jukića

11:30

Misa za puk

18:00

Ljilja Crnogorac za + Veljka i ost. ++

Ponedjeljak
10.13.

6:00

Suzana Širić za ++ Bernarda, Ivana i Katu

7:00

Za + Anđu Jelić
Obitelj za + Vladu Jukića – Cvitanovića
Za ++ Ivu, Jerku Rezo i ost. ++
Vjekoslava Galić za ++ Ružu i Dragu

18:00

Rodbina za pobijene u Durmišuši

Utorak
11.12.

6:00

Ivanka Budimir za ++ Davida, Ružu, Jagu i Anđu

7:00

Jeronim Marić za svoje ++
Ljubica Boban za ++ svekra i svekrvu i ost. ++
Danica Jukić za ++ Marijana, Anđu, Juru, Maru i ost. ++
Zdravka Marić za ++ Šimuna, Jȍzu (ž.), Stjepana i Vinka

18:00

Obitelj za + Anu Jukić

Srijeda
12.12.

6:00

Ljubo Tomić za ++ Antu, Milana, Ivu i ost. ++

7:00

Pava Miloš za ++ Petra, Matiju i Zdravka
Ante Bošnjak za ++ Jozu, Dragicu, Matiju, Vinka i Ivana
Obitelj za ++ Šimuna i Anicu Rezo
Ivan Dragoja za ++ Petra, Katu i Anđu
Ante Jukić za svoje ++

18:00

Slobodan Šušnjar za + Katu i ost. ++

Četvrtak
13.12.

6:00

Mara Marić za + Branka Dragoju i ost. ++

7:00

Ljubomir Mrvelj za + Antu i Zdravku
Djeca za ++ Miru i Petra Duspara i ost. ++
Obitelj za ++ Valentina, Antoniju, Peru i Milu
Ana Mandurić za + Milu i ost. ++
Obitelj za + Maru Mikulić

18:00

Obitelj za + Jerku Gavrana

Petak
14.12.

6:00

Djeca za ++ Ivana i Matiju Pešorda

7:00

Ruža Ramljak za + Jakova, Anđu, Antu i ost. ++
Kćeri za ++ Ivana i Anđu Boras
Jerko Jukić za + Anicu
Marica Jurišić za ++ Jerku i Loru
Marina Crnogorac za ++  Maria, Matu i ost. ++

18:00

Obitelj za + Petra Ivankovića

Subota
15.12.

6:00

Obitelj za ++ Matu, Ivku i Denisa Galić

7:00

Ljubica Begić za ++ Jaku i Jozu
Slava Penava za ++ roditelje
Ljubo Kovač za + Dinku
Mila Biško za ++ roditelje, Maru i Zoru
Dragica Jakovljević za ++ Franu, Ružu, Jozu i Danicu i ost. ++

2018  Župa Posušje